การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละครหลักจากละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่อง ธุรกิจปิดเกมแค้น (Itaewon Class) (2020)

วิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่องธุรกิจปิดเกมแค้น (Itaewon Class) (2020) และค่านิยมของคนเกาหลีผ่านตัวละคร

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของย่านอิแทวอน สู่การสร้างละครโทรทัศน์เรื่อง Itaewon Class

ศึกษาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในย่านอิแทวอนและอิทธิพลของย่านอิแทวอนต่อการสร้างละครโทรทัศน์เรื่อง Itaewon Class