อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬา กรณีศึกษา บริษัท Yonex

โดย นายปพณพัชร์ ศิริรพีวัชร์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันกีฬาไม่ใช่เพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการแข่งขันเท่านั่น แม้กระทั้งธุรกิจบริการคือการขอลิขสิทธิ์การแข่งกีฬาระดับโลกรายการสำคัญต่างๆมาทำการทอดทอดสดก็สามารถ สร้างมูลค่าได้อย่างมาก

การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาการพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท Yonex รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญของบริษัทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งการศึกษามูลค่าทางการตลาดและการกระจ่ายสินค้าในภูมิภาคต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า บริษัท Yonex มีส่วนแบ่งทางการตลาดในอุปกรณ์กีฬาในประเภทแบดมินตันอยู่ที่อันดับ1ของโลก ทั้งนี้แนวโน้มการตลาดในอนาคตยังสามารถเติบโตต่อไปอีกเนื่องจากในปัจจุบันคนนิยมหันมากออกกำลังกายมากขึ้น อย่างเช่น กอล์ฟ เทนนิส โดยเฉาะแบดมินตัน ที่ตอนนี้ประเทศเทศกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น จากการศึกษา การพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท Yonex ผู้วิจัยพบว่า ในช่วงปี ค.ศ.2002 เป็นต้นมา บริษัท Yonex ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการขยายสาขาของบริษัท Yonex ไปยังต่างประเทศต่างๆ เพื่อการเปิดทางการตลาดให้มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีน เพราะจีนกำลังขยายเศรษฐกิจ แต่ต่อมาภายหลัง มีบริษัทคู่แข่งเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ บริษัท Yonex หันมาให้ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด บทความวิจัย
icon-pdf