การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละครหลักจากละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่อง ธุรกิจปิดเกมแค้น (Itaewon Class) (2020)

วิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่องธุรกิจปิดเกมแค้น (Itaewon Class) (2020) และค่านิยมของคนเกาหลีผ่านตัวละคร