THAAD กับความขัดแย้งจีน-เกาหลีใต้ : ศึกษาผลกระทบของความขัดแย้งที่มีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้

ศึกษาความสำคัญของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศจีน และศึกษาผลของอิทธิพลอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงจีนในช่วงความขัดแย้งประเด็นข้อพิพาท THAAD

การทูตวัคซีนของจีน : การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษาการขยายอิทธิพลของจีน และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการทูตวัคซีน

กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของผู้บริโภคชาวไทย

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางเกาหลี Sulwhasoo และศึกษากลยุทธ์การตลาดและปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของผู้บริโภคชาวไทย

กลุ่มตั่งไว่กับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของไต้หวัน

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกลุ่มตั่งไว่ บทบาทของกลุ่มตั่งไว่ต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของไต้หวัน และพัฒนาการทางการเมืองของกลุ่มตั่งไว่

ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้

ศึกษาเส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามและปัจจัยที่นำมาสู่การเจริญเติบโตของประเทศเวียดนาม

อุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย

ศึกษาพัฒนาการของเว็บตูนเกาหลีและปัจจัยที่ทำให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย

ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู้สืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างเกอิชากับโออิรัน

การศึกษาแนวทางการจัดการแรงงานผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น

ศึกษาสังคมผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ศึกษาสถานการณ์การจ้างงานของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น และเพื่อศึกษาและนำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแรงงานผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น

บทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น

ศึกษาประวัติความเป็นมาของยากูซ่า และบทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจสถานบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น

การเมืองกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในการนาเข้าและส่งออกภายในประเทศไต้หวัน

ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

กลุ่มหัวรุนแรงทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการยุวชนแดง (Red Guards) กับขบวนการฝ่ายขวาของไทยในช่วงก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง แนวคิด พฤติกรรม ลักษณะการใช้ความรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้าม เหตุจูงใจในการใช้ความรุนแรง และผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบ “ซ้ายจัด”

ยุครัฐประหาร : กรณีศึกษารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์และปักจุงฮี

ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในยุครัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์และประเทศเกาหลีใต้ในยุครัฐประหารของนายพลปักจุงฮี

การวิเคราะห์องค์ประกอบ การละคร กรณีการศึกษาละครชุดเรื่อง บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น (Sungkyunkwan Scandal) (2553)

ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของละครชุดในละครชุดเรื่อง บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น (Sungkyunkwan Scandal) (2553)

วิเคราะห์การแสดงคอนเสิร์ต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019)

ศึกษารูปแบบของการจัดแสดง การใช้เทคนิคบนเวที การใช้ความบันเทิงคอนเสิร์ต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019)

การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563)

ศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะตัวละครหลัก โดยใช้ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการวิเคราะห์

วิเคราะห์สัญญะเกี่ยวกับความตาย”Reference and Symbolism”ที่ปรากฏในมิวสิกวีดีโอของ Red Velvet (레드 벨벳)

ศึกษาและวิเคราะห์สัญญะและการอ้างอิง (Reference) ที่เกี่ยวกับความตาย รวมถึงการตีความถึงความตายที่ซ่อนอยู่ภายในมิวสิกวิดีโอ

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี

ศึกษาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี โดยศึกษาจากสัญญาของการเป็นศิลปินเกาหลี

ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่น : กรณีศึกษาวิเคราะห์แอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้เสียง (koe no katachi) (聲の形) (2016)

ศึกษาและวิเคราะห์การกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่นผ่านฉากเหตุการณ์ในแอนิเมชั่นเรื่องรักไร้เสียง

การศึกษานาฏศิลป์ราชสำนักของจีน ในสมัยราชวงศ์ถัง : กรณีศึกษา การแสดงระบำอาภรณ์ขนนก (霓裳羽衣)

ศึกษาประวัติความเป็นมาและรูปแบบของนาฏศิลป์ราชสำนักของจีนในสมัยราชวงศ์ถัง ผ่านการแสดงระบำอาภรณ์ขนนก

การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในแอนิเมชั่น กรณีศึกษา : แอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน

วิเคราะห์ลักษณะตัวละคร โดราเอมอน ในเชิงสัญญะวิทยา (Semiology) ในรูปแบบแอนิเมชั่น