การวิเคราะห์องค์ประกอบ การละคร กรณีการศึกษาละครชุดเรื่อง บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น (Sungkyunkwan Scandal) (2553)

ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของละครชุดในละครชุดเรื่อง บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น (Sungkyunkwan Scandal) (2553)