วิเคราะห์ตัวละครและความหมายเชิงสัญญะในภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นชุด มาสค์ไรเดอร์ ในยุคเฮเซย์

ศึกษาลักษณะของตัวละครหลักในเรื่อง ทั้งรูปลักษณ์ ภูมิหลัง และมุมมองของตัวละครนั้น ๆ ที่แทรกมาในเนื้อเรื่องและความหมายเชิงสัญญะที่ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนระหว่างความดีและชั่วผ่านตัวละครในเรื่องฝ่ายดีและร้าย