ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่น : กรณีศึกษาวิเคราะห์แอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้เสียง (koe no katachi) (聲の形) (2016)

นางสาวสุพิชฌาย์ รูโปบล

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่อง “ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่น : กรณีศึกษาวิเคราะห์แอนิเมชั่นเรื่อง รักไร้เสียง (koe no katachi) (聲の形) (2016)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่นผ่านฉากเหตุการณ์ในแอนิเมชั่นเรื่องรักไร้เสียง โดยศึกษาผ่านการดูแอนิเมชั่นและหนังสือการ์ตูนเรื่องรักไร้เสียง และวิเคราะห์เหตุการณ์ในแต่ละฉากที่เกิดการกลั่นแกล้ง

ผลการศึกษาพบว่าแอนิเมชั่นเรื่องรักไร้เสียง มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน และกลุ่มเด็กที่กลั่นแกล้งเธอ เพราะเธอไม่เหมือนเด็กปกติ กับ เด็กชายที่เป็นหัวหน้าเด็กที่กลั่นแกล้งเด็กผู้หญิงถูกเพื่อนในกลุ่มทิ้งให้รับความผิดคนเดียว และกลายเป็นคนถูกกลั่นแกล้งแทน ทำให้เด็กผู้ชายรู้สึกผิดจนผ่านไป 5 ปี เขาได้พยายามชดใช้สิ่งที่ทำลงไปกับเด็กผู้หญิงคนนั้น

แอนิเมชั่นเรื่องนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับกราฟแสดงการแจ้งเหตุคดีการกลั่นแกล้งจากทั้งประเทศญี่ปุ่นแล้ว ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่นมีความรุนแรงมาก และแอนิเมชั่นเรื่องได้นำเสนอออกมาในรูปแบบเข้าใจง่าย และทำให้เห็นภาพสังคมเด็กวัยเรียนกับเด็กวัยรุ่นที่ซับซ้อนไม่ต่างจากสังคมของผู้ใหญ่