วิเคราะห์การแสดงคอนเสิร์ต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019)

ศึกษารูปแบบของการจัดแสดง การใช้เทคนิคบนเวที การใช้ความบันเทิงคอนเสิร์ต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019)