กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของผู้บริโภคชาวไทย

นางสาวญาณิศา อัมพรพฤติ

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่อง กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของผู้บริโภคชาวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางเกาหลี Sulwhasoo และศึกษากลยุทธ์การตลาดและปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของผู้บริโภคชาวไทย โดยทำการเก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภคชาวไทยจำนวน 100 คน เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลและพฤติกรรมในการเลือกใช้เครื่องสำอางเกาหลีเเบรนด์ Sulwhasoo รวมถึงความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องสำอางฯ

ผลการวิจัยพบว่าเเบรนด์นี้มีการเเข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง เเละถึงราคาของผลิตภัณฑ์จะสูง เเต่ทางเเบรนด์ก็ได้ให้ความสนใจกับการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า และยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเเละเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์อีกด้วย รวมไปถึงยังคอยยิงไซต์เชิงลึกเเละมีคอนเทนต์ที่แปลกใหม่มาให้เห็นอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เเบรนด์ได้รับความนิยมมากขึ้นเเละเริ่มขยายสาขามากขึ้น