อุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย

ศึกษาพัฒนาการของเว็บตูนเกาหลีและปัจจัยที่ทำให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย