วิเคราะห์บทบาทตัวละครร้ายในแอนิเมชันเรื่อง One Piece ภาค เกาะโฮลเค้ก

ศึกษาวิวัฒนาการของตัวละครว่าสัมพันธ์กับโครงเรื่องอย่างไร และตัวละครทั้ง 6 ตัวละคร ได้ส่งผลต่อโครงเรื่องโดยรวมแบบไหน มีทิศทางอย่างไร

การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในแอนิเมชั่น กรณีศึกษา : แอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน

วิเคราะห์ลักษณะตัวละคร โดราเอมอน ในเชิงสัญญะวิทยา (Semiology) ในรูปแบบแอนิเมชั่น

ศึกษาเอกลักษณ์ผลงานแอนิเมชั่นของทัตสึยูกิ นางาอิ

ศึกษาเทคนิค แนวคิด และเอกลักษณ์ในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นของผู้กำกับทัตสึยูกิ นางาอิผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นของเขา