กรณีศึกษามังงะเรื่องยูกิโอเกมกลคนอัจฉริยะ

ศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินเรื่องของศิลปะแต่ละประเภทที่ใช้ตัวละครที่มีสองจิตใจหรือหลายบุคลิก รวมถึงเพื่อให้เห็นถึงความแพร่หลายของการนำสองจิตใจ หรือหลายบุคลิกมาใช้ในศิลปะแต่ละประเภท

สัตว์และความเชื่อที่ปรากฏบนรอยสักญี่ปุ่น

ศึกษาที่มาและประวัติของสัตว์และสัตว์ในตำนานญี่ปุ่น ศึกษาสัตว์และสัตว์ในตำนานญี่ปุ่นในรูปแบบของสัญญะ ศึกษาอิทธิพลของความเชื่อทางสังคมที่มีต่อสัตว์และสัตว์ในตำนานญี่ปุ่น เพื่อศึกษางานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และสัตว์ในตำนานญี่ปุ่น

ปีศาจประยุกต์ในแอนิเมชันเรื่อง อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน (Inuyasha)

ศึกษาการสร้างสรรค์และประยุกต์ปีศาจในแอนิเมชัน

วิเคราะห์องค์ประกอบฉากที่แสดงเอกลักษณ์ถึงความเป็นญี่ปุ่นผ่านการ์ตูนเรื่อง ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน

ศึกษาองค์ประกอบฉาก และ สถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความเป็นศิลป์ญี่ปุ่นในสื่อศิลปะ และ เพื่อศึกษาถึงความเป็นเอกลักษณ์ และ วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นจากการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน (Detective Conan) กรณีศึกษาพิเศษตอนที่ 982-985 (ทัศนศึกษามรณะ)

ศึกษาเอกลักษณ์ผลงานแอนิเมชั่นของทัตสึยูกิ นางาอิ

ศึกษาเทคนิค แนวคิด และเอกลักษณ์ในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นของผู้กำกับทัตสึยูกิ นางาอิผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นของเขา

วัฒนธรรมการแต่งกายแบบญี่ปุ่นที่ปรากฏในอนิเมชั่นวันพีช ภาควาโนะคุนิ

ศึกษาประวัติศาสตร์ และรูปแบบของการแต่งกายแบบญี่ปุ่นที่ปรากฏในอนิเมชั่นวันพีช ภาควาโนะคุนิ และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการแต่งกายในสมัยเฮอัน-ปัจจุบันกับที่ปรากฏในอนิเมชั่นวันพีช ภาควาโนะคุนิ

สัญญะที่สื่อถึงสันติภาพในแอนิเมชันเรื่อง My Hero Academia

ศึกษาความหมายของสันติภาพและสัญญะเกี่ยวกับสันติภาพที่ปรากฏในแอนิเมชัน

โลกทัศน์ของคนญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากภาพยนตร์ อิคิรึ (To live) ของ อคิระ คุโรซาวา

ศึกษาโลกทัศน์ ค่านิยม และแนวคิดของคนญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากภาพยนตร์ อิคิรึ (To live) ของ อคิระ คุโรซาวา

อิทธิพลของภาพพิมพ์ญี่ปุ่นที่มีต่อผลงานของวินเซนต์ แวนโก๊ะ

ศึกษารูปแบบของภาพพิมพ์ญี่ปุ่นที่ปรากฏในผลงานของวินเซนต์ แวนโก๊ะ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาภาพพิมพ์ญี่ปุ่น และผลงานของวินเซนต์ แวนโก๊ะ ต่อไป

วิเคราะห์ตัวละครหลักในแอนิเมชั่นเรื่องดาบพิฆาตอสูร (Kimetsu no Yaiba)

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบคาแรคเตอร์ในการ์ตูนญี่ปุ่น และการวิเคราะห์ตัวละครในสื่อศิลปะและภาพยนตร์

การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องแต่งกายของสตรีชาวญี่ปุ่นผ่านอุคิโยเอะในสมัยเอโดะจนถึงสมัยเมจิ (ตั้งแต่ ค.ศ.1603-ค.ศ.1912)

ศึกษาพัฒนาการเครื่องแต่งกายของสตรีชาวญี่ปุ่นผ่านภาพอุคิโยเอะในช่วงสมัยเอโดะถึงสมัยเมจิ (ตั้งแต่ ค.ศ.1603-ค.ศ.1912) และปัจจัยที่มีต่อกระแสความนิยมการสวมใส่เครื่องแต่งกายของสตรีชาวญี่ปุ่น รวมทั้งรูปแบบและที่มาของเครื่องแต่งกายสตรีชาวญี่ปุ่นในช่วงสมัยเอโดะถึงสมัยเมจิ

ภาพสะท้อนสังคมของ Hou Hsiao-hsien ผ่านภาพยนตร์เรื่อง อาดูรแห่งแผ่นดิน

ศึกษาภาพสะท้อนที่ปรากฏในภาพยนตร์ อาดูรแห่งแผ่นดิน

ภาพสะท้อนสังคมยุคปลายโชซอนที่ปรากฏในละครชุด Mr.sunshine

ศึกษาภาพสะท้อนสังคมในยุคปลายโชซอน บริบททางสังคมวัฒนธรรมในสมัยโชซอนที่ส่งผลกระทบต่อค่านิยมและโลกทัศน์ของคนในสังคมที่ปรากฏในละครชุด Mr.sunshine

เหตุการณ์สังหารหมู่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในกวางจู ผ่านภาพยนตร์เรื่อง May 18

ศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบจากเหตุการณ์สังหารหมู่ในกวางจูผ่านมุมมองของผู้สร้างภาพยนตร์ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง May 18

การแต่งกายกิโมโนของสตรีญี่ปุ่นในสมัยไทโช

ศึกษากิโมโนในสมัยไทโช ทั้งด้านรูปแบบและอิทธิพลที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์การออกแบบแต่งกายจากซีรี่ย์เรื่อง The Untamed ปรมาจารย์ลัทธิมาร

ศึกษารูปแบบความหมาย สัญลักษณ์ และความเชื่อผ่านการแต่งกายและการแต่งหน้าของตัวละคร

วิเคราะห์แฟชั่นโกธิคใน MV เพลง Psycho ของวง Red Velvet

ศึกษาการนำแฟชั่นโกธิคมาสร้างสรรค์ผลงานในประเทศเกาหลีใต้ผ่าน MV เพลง Psycho ของวง Red Velvet และวิเคราะห์ความแพร่หลายและความนิยมของแฟชั่นโกธิคในประเทศเกาหลีใต้

ภาพเขียน Qingming Shanghe Tu (清明上河图) ของ จาง เจ๋อตวน (Zhang Zeduan, 張擇端)

ศึกษารูปแบบภาพเขียนในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ และศึกษาเมืองไคเฟิงทั้งในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองและการค้าในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือผ่านภาพเขียนม้วนนี้

การสื่อความหมายของสัญลักษณ์ในมิวสิกวิดีโอเพลง Butterfly – LOONA

ศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ในมิวสิกวิดีโอเพลง Butterfly ด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ รวมถึงแนวคิดสัญวิทยา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไต้หวันและจีน กรณีศึกษา : ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของไต้หวันและจีนตั้งแต่ปี 1950-2020

ศึกษาถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไต้หวันและจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของจีนที่มีต่อเศรษฐกิจของไต้หวัน นับตั้งแต่ปี 1950 ถึง 2020