วิเคราะห์บทบาทตัวละครร้ายในแอนิเมชันเรื่อง One Piece ภาค เกาะโฮลเค้ก

ศึกษาวิวัฒนาการของตัวละครว่าสัมพันธ์กับโครงเรื่องอย่างไร และตัวละครทั้ง 6 ตัวละคร ได้ส่งผลต่อโครงเรื่องโดยรวมแบบไหน มีทิศทางอย่างไร

การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในอนิเมชั่นเรื่อง Tokyo Godfathers

ศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่อง และวิเคราะห์ตัวละครเอกและลักษณะนิสัยในแอนิเมชั่นเรื่อง “Tokyo godfathers”

การฆ่าตัวตายและประเด็นปัญหาทางสังคมในภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Colorful

ศึกษาปัญหาสังคมญี่ปุ่นที่นำไปสู่ประเด็นการฆ่าตัวตาย ผ่านภาพยนตร์อนิเมชันเรื่อง Colorful

สัญลักษณ์มงคลจีนที่ปรากฏในบริเวณศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ศึกษาสัญลักษณ์มงคลจีนในบริเวณศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีการศึกษาจากลวดลายสัญลักษณ์มงคลต่าง ๆ ที่ปรากฏในบริเวณศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย

อิทธิพลศิลปะกราฟฟิตี้ต่อสังคมและวัฒนธรรมในไต้หวัน

ศึกษาบทบาทของศิลปะกราฟฟิตี้ต่อการขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจในไต้หวัน และแนวโน้มการพัฒนาของศิลปะกราฟฟิตี้ไต้หวัน ในช่วงปี ค.ศ. 2010 – 2020

การศึกษาฉากเบื้องหลังในเกม Genshin Impact: กรณีศึกษาเมืองอินะซุมะ

ศึกษาวิธีการออกแบบฉากในเกม Genshin Impact และศึกษาความเชื่อทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่แฝงอยู่ในฉากต่าง ๆ ของเมืองอินะซุมะ

กลวิธีสร้างความน่ากลัวด้วยภาพและเสียงแบบเฉพาะตัวที่ปรากฏในภาพยนตร์สยองขวัญของ คิโยะชิ คุโระซะวะ

ศึกษาการสร้างความน่ากลัวด้วยกลวิธีทางภาพและเสียงที่ปรากฏในภาพยนตร์สยองขวัญของคิโยะชิ คุโระซะวะ โดยศึกษาร่วมกับกรอบความคิดเรื่องการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อสื่อความหมาย กรอบความคิดเรื่องทฤษฎีประพันธกร และกรอบความคิดเรื่องภาพยนตร์สยองขวัญ เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบความคิดในการวิเคราะห์

แนวคิดการออกแบบตัวละครจากดราม่าซีดี ซีรีส์ Yuugen Romantica

ศึกษาแนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบตัวละครหลักทั้งหมด 8 ตัวในซีรีส์ และศึกษาวัฒนธรรม ตำนาน และความเชื่อของญี่ปุ่นที่สะท้อนอยู่ในการออกแบบตัวละคร