กลุ่มตั่งไว่กับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของไต้หวัน

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกลุ่มตั่งไว่ บทบาทของกลุ่มตั่งไว่ต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของไต้หวัน และพัฒนาการทางการเมืองของกลุ่มตั่งไว่