ศึกษาประติมากรรมฐานพระพุทธรูปศิลปะจามสมัยดงเดือง

ศึกษารูปแบบและอิทธิพลของศิลปะจากภายนอกที่เข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 รวมถึงศึกษาความหมายของลวดลายที่ปรากฏบนฐานพระพุทธรูปศิลปะจามสมัยดงเดือง

อิทธิพลของศิลปะจีนที่มีต่อสถาปัตยกรรมเวียดนาม กรณีศึกษา ตำหนักไทฮวากับตำหนักไท้เห้อ

ศึกษาอิทธิพลทางศิลปะจีนที่เข้ามามีบทบาทต่อสร้างสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์เหงวียน โดยเปรียบเทียบจากตำหนักไทฮวาแห่งพระราชวังเมืองเว้และตำหนักไท้เห้อแห่งพระราชวังกู้กงของกรุงปักกิ่ง

ภาพพิมพ์ไม้พื้นเมืองดงโห่ (Tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ)

ศึกษาบริบทของภาพและรูปแบบ พัฒนาการ โดยมุ่งเน้นที่มาและความหมาย ศึกษามุมมองที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวเวียดนาม ผ่านทางด้านคติความเชื่อ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

ลักษณะตัวละครในภาพยนตร์แอนิเมชั่นของ Makoto Shinkai ผ่านทฤษฎีจิตวิเคราะห์

ศึกษาเอกลักษณ์ของตัวละครในภาพยนตร์แอนิเมชั่นของผู้กำกับ Makoto Shinkai

สัญลักษณ์ความเป็นทุนนิยมที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Spirited Away

ศึกษาสัญลักษณ์ทุนนิยมที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Spirited Away และศึกษาสภาพสังคมและความเป็นทุนนิยมของสังคมญี่ปุ่นในปัจจุบัน

ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 กรณีศึกษาผ่านแอนิเมชันเรื่อง สุสานหิ่งห้อย

ศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเทศญี่ปุ่น โดยเค้าโครงของแอนิเมชันเรื่องนี้นำมาจากนิยายอัตชีวประวัติของ อากิยูกิ โนซากะ (Akiyuki Nosaka)

การศึกษาผลงานของยาโยอิ คุซามะ (Yayoi Kusama) กรณีศึกษา YAYOI KUSAMA INFINITY MIRRORS

วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ แรงบันดาลใจ และการแสดงออกที่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยทางจิตของยาโยอิ คุซามะ

ภาพชาวต่างชาติที่ปรากฏในจิตรกรรมสมัยโมะโมะยะมะ

ศึกษาหลักฐานการเข้ามาของชาวต่างชาติในสมัยโมะโมะยะมะที่ปรากฏในงานจิตรกรรม

ภาพสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนชุดผ้าไหมของซินจุย (辛追 / Xīnzhuī) ในสุสานหม่าหวังตุย (马王堆 / Mǎwángduī)

ศึกษาประวัติและการแปลความหมายของภาพสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนชุดผ้าไหมของซินจุยในสุสานหม่าหวังตุย

คติหลงเชิงจิ่วจือ (เก้ามังกร) ในศิลปะจีน

ศึกษาตำนานเก้ามังกร ซึ่งเป็นตำนานเกี่ยวกับราชามังกรที่มีพระโอรสเก้าพระองค์ผ่านงานศิลปะของประเทศจีนตั้งแต่ช่วงราชวงศ์ซ่งถึงราชวงศ์ชิง

การศึกษารูปแบบศิลปะ และความเชื่อเล่าปุนเถ่ากง: กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม

ศึกษาที่มา ความสำคัญของเล่าปุนเถ่ากงที่ประดิษฐาน ณ ศาลาเก๋งจีน องค์พระปฐมเจดีย์

สามัญทัศน์ต่อวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏในงานออกแบบโฆษณาโทรทัศน์ของไทย (Stereotype of Chinese identities in Thailand’s TVC)

ศึกษาลักษณะสามัญทัศน์ที่ปรากฏบนโฆษณา ศึกษาแหล่งที่มาของสามัญทัศน์โดยสังเขป และศึกษาความนิยมในการใช้วัฒนธรรมจีนในโฆษณาในช่วงระยะเวลา 7 ปี

ภาพสะท้อนสังคมชนบทจีน จากภาพยนตร์เรื่อง The Road Home

ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสภาพสังคมชนบท รวมถึงศึกษาคุณค่าของวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมในสังคมชนบทของประเทศจีนในช่วงกลางทศวรรษที่ 50

ภาพแกะสลักบนคานไม้บริเวณหน้าศาลเจ้าเกียนอันเกง

ศึกษาภาพแกะสลักบนคานบริเวณหน้าศาลเจ้าเกียนอันเกงและเทียบเคียงกับเรื่องราววรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก

ศิลปะและแนวความคิดในภาพจิตรกรรมเหตุการณ์สำคัญสมัยราชวงศ์ชิง

ศึกษาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และสภาพสังคมของจีนในช่วงกบฏไท่ผิงเทียนกั๋วผ่านภาพวาดชุดชัยชนะของราชวงศ์ชิงเหนือกบฏไท่ผิงทั้ง 12 ภาพ

ภาพสะท้อนสังคมประเทศเกาหลีใต้จากตัวละคร ผ่านภาพยนตร์เรื่อง Perfect Proposal

ศึกษาภาพสะท้อนสังคมเกาหลีทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ และศึกษาลักษณะนิสัยตัวละครที่ถูกหล่อหลอมจากสภาพสังคม

การศึกษาเครื่องทองในยุคสามอาณาจักร: กรณีศึกษาสุสานพระเจ้ามูรยอง

ศึกษารูปแบบ ความหมาย และลักษณะของเครื่องทองในสมัยอาณาจักรแพ็กเจ

อิทธิพลสถาปัตยกรรมกอทิกกรณีศึกษาวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์

ศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายในวิหารนอเทรอดาม เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

การศึกษาลวดลายและความหมายของกลองสำริดหง็อกลู้ (Ngọc Lũ)

ศึกษาลวดลายที่ปรากฏบนกลองสำริดหง็อกลู้ (Ngọc Lũ) ว่าเป็นลวดลายอะไร มีความหมายอย่างไร และสะท้อนให้เห็นถึงอะไรในอดีต

อิทธิพลศิลปะตะวันตกที่ปรากฏในสุสานไคดิญห์ เมืองเฮว้

ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกที่สุสานไคดิญห์