การศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม อันได้แก่ สภาพทางภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศ และศึกษาองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อันได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

การวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว บริเวณทะเลสาบคาวากุจิ

ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของทะเลสาบคาวากุจิ และวิเคราะห์องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบคาวากุจิ

การศึกษารูปแบบการใช้แฟรนไชส์จากเกมและการ์ตูนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น กรณีศึกษา : บริษัทโปเกมอน

ศึกษาถึงรูปแบบหรือวิธีการใช้สื่อแฟรนไชส์ที่เป็นวิดีโอเกมหรือการ์ตูนเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงพัฒนาการและประเภทสินค้าของแฟรนไชส์โปเกมอน โดยการนำข้อมูลประวัติพัฒนาการของสื่อแฟรนไชส์โปเกมอนและประเภทของธุรกิจสินค้าที่มาจากแฟรนไชส์ของบริษัทโปเกมอน รวมถึงข้อมูลเชิงนโยบาย กรอบแนวคิดและโครงการต่างๆ ของบริษัทโปเกมอนมารวบรวมและวิเคราะห์

เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในเมืองโอซาก้า

ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้าโดยมีวิธีการศึกษาจากเอกสารนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนวทางการจัดเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนในเมืองโอซาก้า โดยการบรรยายพรรณนาความ และเสนอแนวทางการจัดการ ปัจจัยส่งเสริม ปัญหาและแนวทางแก้ไข

กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องสำอางประเภทเมคอัพของญี่ปุ่น

ศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้ พฤติกรรมในการเลือกใช้ เเละความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้เครื่องสำอางประเภทเมคอัพของญี่ปุ่น เเละศึกษากลยุทธ์การตลาดเครื่องสำอางของเเบรนด์ KANEBO

การศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดกุนมะตามรอยภาพยนตร์การ์ตูน Initial D

ศึกษาประเภทและองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกุนมะที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนและแหล่งท่องเที่ยวที่นำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Initial D และเพื่อนำเสนอเส้นทางและโปรแกรมการการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์การ์ตูน Initial D

บทบาทของภาพยนตร์การ์ตูน Your Name ที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

ศึกษานโยบาย Cool Japan ที่มีผลต่อสื่อประเภทการ์ตูนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในเมืองเฉิงตู ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาที่ตั้งและลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในเมืองเฉิงตู

การศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวและกลยุทธ์ทางการตลาดของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

ศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยว และวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน

การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมเขตเศรษฐกิจของมณฑลกวางตุ้ง

เพื่อศึกษาลักษณะและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในมณฑลกวางตุ้งและการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมเขตเศรษฐกิจในมณฑลกวางตุ้ง

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวมณฑลทางตะวันออกสาธารณรัฐประชาชนจีนกับความสัมพันธ์ ทางภูมิศาสตร์

รวบรวมชื่อสถานที่ท่องเที่ยวและจัดหมวดหมู่ของแหล่งท่องเที่ยวในมณฑลทางตะวันออกของสาธารณะรัฐประชาชนจีน และวิเคราะห์ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวตามลักษณะภูมิศาสตร์

ปัจจัย พฤติกรรม และความพึงพอใจในการรับประทานอาหารไทย ของนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา ร้านอาหารไทยบริเวณถนนข้าวสาร ประเทศไทย

ศึกษาปัจจัย พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจีนที่บริโภคอาหารไทย ในประเทศไทย

การศึกษาปัจจัยดูดและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาปัจจัยดูดการท่องเที่ยวของเมืองชิงเต่า และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเมืองชิงเต่า

การศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบการท่องเที่ยว ของแหล่งท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน

ศึกษาที่ตั้ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน

การศึกษาวิวัฒนาการและผลกระทบของเศรษฐกิจไร้เงินสดในประเทศจีน

ศึกษาวิวัฒนาการและผลกระทบที่เกิดขึ้นของเศรษฐกิจไร้เงินสดในประเทศจีน

การศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาที่ตั้ง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปแบบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีโดยผ่านรายการวาไรตี้โชว์: กรณีศึกษารายการวาไรตี้โชว์ NCT Life

ศึกษาความเป็นมาและรูปแบบรายการ วาไรตี้โชว์ NCT Life และศึกษาที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวตามที่ปรากฏในรายการวาไรตี้โชว์ NCT Life

ปัจจัยที่ตั้งของสกีรีสอร์ตในจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ศึกษาที่ตั้งและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประเภทการให้บริการของสกีรีสอร์ตในจังหวัดฮอกไกโด และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในสกีรีสอร์ตในจังหวัดฮอกไกโด

ระดับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา ละคร コウノドリ (kounodori หมอสองชีวิต)

วิเคราะห์ระดับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการสนทนาในโรงพยาบาล ประเทศญี่ปุ่น และเพื่อวิเคราะห์การให้เกียรติคู่สนทนาของชาวญี่ปุ่นผ่านการใช้ภาษา

การแปลชื่ออาหารจีนเป็นภาษาไทย: กรณีศึกษาร้านอาหารฮั่วเซ่งฮง

ศึกษากลวิธีการแปลชื่ออาหารจีนจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย โดยศึกษาจากร้านอาหารฮั่วเซ่งฮง